Licznik odwiedzin

Harmonogram dla młodszych dzieci

Wrzesień

 • Wprowadzenie dziecka w rytm życia w grupie.
 • Stwarzanie atmosfery przyjaznego i bezpiecznego środowiska.
 • Poznawanie zasad higienicznego i zdrowego trybu życia.
 • Wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.
 • Wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych.
 • Dążenie do zaspokajania wzrastającej potrzeby kontaktów społecznych.
 • Integracja grupy.
 • Poznanie zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • Zapoznanie się z placówką i nauczycielkami pracującymi w przedszkolu.
 • Poznanie zabaw integrujących grupę. 
 • Wykonanie prac plastycznych „Pajacyk Fik Myk”, „To jestem ja”, „Jesienne liście”.
 • Dostrzeganie przez dzieci zmian jakie zachodzą w przyrodzie wraz ze zmieniającą się porą roku.

Październik 

 • Wzbudzanie zainteresowania obrazem i tekstem literackim.
 • Stwarzanie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
 • Uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi osobami.
 • Zapoznanie z najbliższymi ekosystemami przyrodniczymi.
 • Wykonanie prac plastycznych „Piłka Kropka”, „Moja ulubiona zabawka”, „Mój kolega”.
 • Bogacenie estetycznych przeżyć dziecka.
 • Nauka piosenki „Toczą się kasztanki trzy”.
 • Poznanie pierwszych figur geometrycznych, ich nazw i kształtów.
 • Poznanie nowych wyrazów: „pejzaż”, „portret”, „martwa natura”.

Listopad 

 • Poznawanie zmian w otoczeniu przyrodniczym w związku z aktualną porą roku.
 • Rozpoznawanie wyglądu, koloru i smaku owoców oraz warzyw.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie.
 • Rozwijanie kreatywności i aktywności dziecka.
 • Wykonanie owocowej sałatki.
 • Wykonanie prac plastycznych „Papierowy sad”, „Papierowe słoneczniki”, „Grzybki”, „Duży i mały jeżyk”, „Wóz strażacki”, „Ozdabiamy parasole”.
 • Ćwiczenie kompetencji językowych.
 • Klasyfikowanie przedmiotów według ich kształtu i wielkości.
 • Poznanie nazw grzybów jadalnych.
 • Umiejętny wybór ubrania do aktualnej pogody.
 • Poznanie obrazów graficznych z numerami alarmowymi (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej).
 • Poznanie wybranych figur geometrycznych – kwadratów.
 • Nauka piosenki „Teatrzyk wesołych zabawek”.

Grudzień  

 • Poznawanie i kultywowanie tradycji ludowych własnego regionu związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała i rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach, grupie rówieśniczej oraz z osobą dorosłą.
 • Ukazywanie własnych uczuć i emocji w twórczości plastycznej, muzycznej, literackiej w korelacji z kultywowaniem tradycji ludowych i regionalnych, związanych ze świętami.
 • Prace plastyczne „Kartki świąteczne”, „Portret Świętego Mikołaja”, „Łańcuchy choinkowe”.
 • Nauka piosenki „Święty Mikołaju”.
 • Poznanie wybranych kolorów.

Styczeń

 •  Wzbudzanie zainteresowania ilustracją.
 • Doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, umiejętności skupienia uwagi.
 • Odczytywanie sensu i znaczenia rzeczy.
 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia.
 • Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.
 • Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwację, eksperymentowanie i odkrywanie.
 • Rozwijanie kompetencji językowych.
 • Utrwalanie nazw podstawowych kolorów.
 • Nauka piosenki „Chrapu, chrap w mroźną zimę”.
 • Prace plastyczne „Zimowy szalik”, „Pamiętajmy o zwierzętach zimą”.


Luty

 • Poznawanie różnorodnych form ekspresji i komunikacji.
 • Tworzenie okazji do odgrywania różnych ról w relacjach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie.
 • Wzbudzanie zainteresowania słowem czytanym.
 • Nauka piosenki „Bajeczki”.
 • Wykonanie kukiełek „Królewna i Królewicz”, „Maczug” z butelek.
 • Wchodzenie w role. Zabawa w teatr.
 • Nauka piosenki „Wielki bal”, „Jestem złotą rybką”.
 • Utrwalanie nazw kolorów.
 • Praca plastyczna „Złota rybka”.


Marzec

 • Stwarzanie sytuacji do słuchania i tworzenia muzyki.
 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie wraz ze zmieniającą się porą roku.
 • Poznanie nowych figur geometrycznych – prostokąta.
 • Poznanie instrumentów znajdujących się w przedszkolu.
 • Praca plastyczna „Wiosenna łąka”, „Wesołe tulipany”, „Malujemy wiosnę”, „Jaskółka”, „Pisanka”.
 • Nauka piosenki „Królewna wiosna”


Kwiecień

 • Ukazywanie zwyczajów i tradycji regionalnych związanych z obchodzeniem różnych świąt.
 • Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody.
 • Poznawanie różnych ekosystemów z ich charakterystyczną fauną i florą.
 • Dostrzeganie i opisywanie różnic oraz podobieństw oraz relacji między przedmiotami i zjawiskami.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań proekologicznych.
 • Nauka piosenki „Święta Wielkanocne”.
 • Praca plastyczna „Kurczaczek”, „Motylek”, „Łąka”, „Kwiatki”, „Ul”.
 • Sprawne liczenie w zakresie trzech.
 • Utrwalenie znaczeń pojęć „prawo”, „lewo”.
 • Nauka rymowanki „Przepis na wiosenną surówkę”.
 • Znajomość podstawowych figur geometrycznych i kolorów.

Maj

 • Poznanie wybranych zwierząt z gospodarstwa wiejskiego, dorosłych i młodych: nazwa, wygląd, sposób poruszania się, wydawane głosy.
 • Rozumienie pojęć „rodzina”, „dom rodzinny”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie polskich barw narodowych: flaga, godło.
 • Kształtowanie uczucia przynależności do własnej rodziny.
 • Budzenie świadomości własnych praw, własnej indywidualności.
 • Rozwijanie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
 • Praca plastyczna „Kot”, „Mój dom”, „Polska flaga”, „Zaczarowany wąż”, „Laurka dla mamy i taty”, „Makieta lasu”.
 • Porównywanie liczebności zbiorów (więcej, mniej).
 • Nauka piosenki „Niespodzianka majowa”.
 • Prawidłowe posługiwanie się pojęciami „na górze”, „na dole”.

Czerwiec

 • Zapoznanie z wybranymi środkami transportu wodnego, powietrznego, lądowego.
 • Werbalizowanie własnych marzeń, pragnień.
 • Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Praca plastyczna „Lornetki”, „Moja podróż”, „Słoneczko”, „Latawiec”, „Truskawka”.
 • Nauka piosenki „Morskie przygody”.

Harmonogram dla starszaków

Wrzesień

 • Oglądanie pocztówek przysłanych przez dzieci do przedszkola.
 • Zapoznawanie się z pamiątkami, jakie dzieci przywiozły z wakacji do przedszkola.
 • Zapoznanie się z nową kadrą pedagogiczną.
 • Stworzenie „KODEKSU PRZEDSZKOLAKA”.
 • Praca plastyczna - Wspomnienie z wakacji.
 • Przejście się po salach dydaktycznych  i zaprezentowanie nowych zabawek oraz  wyznaczenie końcików zabaw.
 • Zabawy integracyjne.
 • Dzieci starają się opisać emocje jakie towarzyszyły im na wakacjach i z jakim nastawieniem wróciły do przedszkola.
 • Powitanie Pani Jesień.
 • Wyjście na spacer w poszukiwaniu pierwszych oznak  jesieni.


Październik 

 • Wyznaczanie z dziećmi zmian , jakie zaszły w lesie po okresie letnim.
 • Zapoznanie ze zwierzętami pozostającymi w lesie na jesień.
 • Wyznaczenie barw jesieni.
 • Poznanie jesiennych owoców.
 • Wizyta w pobliskim ogródku, w poszukiwaniu owoców.
 • Poznanie warzyw zbieranych jesienią.
 • Przygotowanie sałatki warzywnej.
 • Dary jesieni- rozpoznawanie, że kasztany pochodzą z kasztanowca,  a żołędzie z dębu.
 • Zapoznanie z utworami: Na marchewki urodziny oraz Grzyby.
 • Grzyby jadalne i grzyby trujące- gdzie rosną oraz jak wyglądają?
 • Wykonanie pracy plastycznej z masy solnej, pt.: Grzybek  jadalny.

Listopad

 • Poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego i zachowania na drodze.
 • Wyjście na spacer poruszając się chodnikiem i przejściem przez pasy z sygnalizacją świetlną.
 • Spotkanie z policjantem.
 • Poznanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi.
 • Poznanie nazw dużych zwierząt hodowanych na wsi oraz nazw ich potomstwa.
 • Zapoznanie się z odgłosami wydawanymi przez zwierzęta hodowlane.
 • Tworzenie budowli przestrzennych (m.in. buda, kurnik, stajnia) dla zwierząt hodowlanych.
 • Poznanie wróżb andrzejkowych.
 • Zabawa andrzejkowa.

Grudzień  

 • Zapoznanie się z miejscem zamieszkania św. Mikołaja.
 • Opowiedzenie dzieciom, kim jest Mikołaj.
 • Dostrzeżenie u dzieci potrzeby pomagania innym.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zimowych zwyczajów zwierząt.
 • Kształtowanie postaw opiekuńczych w stosunku do zwierząt.
 • Tworzenie ozdób na świąteczną choinkę.
 • Zapoznanie z tradycyjnymi potrawami świątecznymi.
 • Nauka utworu „Weseli Anieli”.
 • Zorganizowanie przedszkolnej wigilii.

Styczeń

 • Dostrzeżenie u dzieci upływu czasu: pór roku, pory dnia.
 • Zapoznanie z utworem, pt. „Miesiące”-  próby odtworzenia go z dziećmi z pamięci.
 • Prowadzenie obserwacji i eksperymentów z wodą oraz lodem.
 • Omówienie korzyści wynikających z przebywania zimą na dworze- hartowanie organizmu.
 • Wyjście na śnieg- kulig, wspólne lepienie bałwana.
 • Zapoznanie z krainami, w których zima gości przez cały rok.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z dziadkami.
 • Przygotowanie z dziećmi części artystycznej oraz upominków z okazji Dnia Babci i Dziadka.


Luty

 • Dzieci uczą się słuchać innych i czekać na swoją kolej podczas prezentacji strojów  karnawałowych.
 • Dziecko potrafi się przedstawić i prostym  pojedynczym zdaniem opowiedzieć, jaką jest postacią bajkową( z jakiej bajki, postać-dobra czy zła).
 • Dzieci uczą się budować zdania poprawne gramatycznie; rozumieją pojęcie karnawał.
 • Zapoznanie z utworem Biały walczyk oraz Owocowy karnawał - nauka podstawowych kroków do utworów.
 • Zapoznanie z przedstawicielem Policji - maskotką Komisarza Lwa- prezentacja fotograficzna zasad obowiązujących pieszych.
 • Wykorzystanie gry edukacyjnej Memory do zobrazowania najczęściej pojawiających się znaków drogowych w drodze do przedszkola.
 • Wdrożenie dzieci do zasady, że po skończonej zabawie należy sprzątnąć po sobie zabawki i ułożyć je w odpowiednich kącikach tematycznych.
 • Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Wyjazd do Teatru Lalek na spektakl, pt.: Jaś i Małgosia.
 • Dzieci nabywają umiejętność opowiadanie bajek mając do dyspozycji ilustracje – rozbudzanie wyobraźni u dzieci.
 • Ćwiczenie pamięci przez wcielanie się w zwierzęta zamieszkujące ZOO z wiersza J. Tuwima.Spektakl wystawiony przez starszaki dla grupy trzylatków:„W ZOO”.


Marzec

 • Pożegnanie śniegowego bałwanka.
 • Obserwowanie od jakiego posiłku jest już jasno i kiedy robi się ciemno (rozmowa, że dzień jest już dłuższy).
 • Zapoznanie z utworami: „Marcowe żaby”, „Bal na łące”, „Na świątecznym stole”.
 • Usprawnianie grafomotoryki: leniwe ósemki, zabawa plasteliną, bibułą wyklejanie swoich imion.
 • Zapoznanie z samogłoskami i spółgłoskami przez wykorzystanie ilustracji, które dzieci już znają.
 • Próby globalnego czytania- łączenie ilustracji ze słowami.
 • Dzieci nabywają umiejętność liczenia i pisania cyfr do 10.
 • Wyjścia na spacery w celu obserwacji jak zmienia się przyroda po zimie.
 • Sadzenie rzeżuchy w doniczkach.
 • Tworzenie ozdób do zmiany wystroju w sali na wiosenny.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej z wykorzystaniem utworu: „Gimnastyczne dni tygodnia” oraz „Gimnastyka to zabawa”.

Kwiecień

 • Zapoznanie dzieci z potrawami wielkanocnymi, omówienie za pomocą ilustracji, ile czasu oraz jakie tradycje towarzyszą Wielkanocy.
 • Dzieci wiedzą czym jest miłość, a czym nienawiść w utworach Grzegorza Kasdepke.
 • Dzieci uczą się dzielić uczucia na dobre i złe - opowiadają o uczuciach w odniesieniu do tego, co spotyka ich w przedszkolu.
 • Wdrażanie dzieci  do nabywania umiejętności uważnego słuchania siebie.
 • Dzieci wiedzą czym jest nagroda, a czym kara i za co?- Posłużenie się utworem do wyznaczenia tych dwóch cech, pt.: „Marysia- nadąsana złośnica” N.Berkane, A.Nesme.
 • Dzieci poznają nazwy dużych i małych zwierząt domowych oraz hodowlanych.
 • Wizyta w Teatrze Lalek na spektaklu, pt.: „Calineczka”.
 • Przyjazd Policji i oglądanie różnego rodzaju aut policyjnych.


Maj

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami segregacji odpadów.
 • Zbudowanie w sali pojemników na papier, szkło i plastik.
 • Zwiedzanie miasta zwracając uwagę, jak są segregowane odpady.
 • Wdrożenie dzieci do czytania globalnego, m.in. czym jest historia oraz jakie święta towarzyszą „Wielkiej majówce”?
 • Zapoznanie z wybranymi zjawiskami atmosferycznymi; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • Przygotowanie części artystycznej dla Mam z okazji ich święta.

 Czerwiec

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych oraz warunkami ich życia.
 • Wycieczka do Zoo.
 • Zapoznanie z warunkami życia dzieci na różnych kontynentach.
 • Wytworzenie klimatu oczekiwania na zbliżające się wakacje-utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności.
 • Zapoznanie dzieci z utworem "Jestem podróżnikiem".
 • Zorganizowanie owocowego pikniku na łące.
 • Wyjścia do pobliskiego parku w celu obserwacji przyrody jaka zachodzi po przyjściu lata.
 • Przygotowanie części artystycznej dla dzieci odchodzących do szkoły podstawowej.